Απιστία
Εκτιμούμε τον χρόνο που διαθέτετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την προστασία των δεδομένων που παρέχεται.
Έναρξη
 
Δημογραφικά στοιχεία

 
Ποιο είναι το φύλο σας; * 
Ποια είναι η ηλικία σας; *


 
Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; *


 
Σε ποια κατηγορία απασχόλησης ανήκετε; *


 
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *


 
Τι σημαίνει για εσάς «απιστία»; *


 
Για ποιόν λόγο πιστεύετε ότι απιστεί ένας σύντροφος στις μέρες μας;


 
Θεωρείτε ότι κάποιος μπορεί να κρατήσει κρυφή την απιστία στις μέρες μας; * 
Αν ναι, τότε ποιο πλαίσιο θεωρείτε ότι ευνοεί την ανάπτυξη νέων γνωριμιών; *


 
Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευνοούν την απιστία στη σύγχρονη εποχή; *


 
Γιατί πιστεύετε ότι κάποιος επιλέγει την απιστία έναντι του χωρισμού; *


 
Θεωρείτε, ότι μία σχέση αλλάζει μετά την απιστία; *


 
Αν ναι, τότε ποια πτυχή της νομίζετε, ότι επηρεάζεται περισσότερο; *


 
Πώς θεωρείτε, ότι θα πρέπει να αντιδράσει ο απατημένος σύντροφος; *


 
Πως κρίνετε την πράξη της απιστίας, απέναντι στον σύντροφο που εξαπατάται; *


 
Πως θεωρείτε ότι επιδρά η οικονομική κρίση στην απιστία; *


Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή σας.
Powered by Typeform
Powered by Typeform