Υπερσεξουαλικότητα
Εκτιμούμε τον χρόνο που διαθέτετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την προστασία των δεδομένων που παρέχεται.
Έναρξη
 
Δημογραφικά στοιχεία

 
Ποιο είναι το φύλο σας; * 
Ποια είναι η ηλικία σας; *


 
Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; *


 
Σε ποια κατηγορία απασχόλησης ανήκετε; *


 
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *


 
Πιστεύετε ότι υπάρχει η υπερσεξουαλικότητα; * 
Για εσάς η υπερσεξουαλικότητα καθορίζεται από τον αριθμό επαφών; * 
Ποιος αριθμός επαφών είναι για εσάς στοιχείο υπερσεξουαλικότητας; *


 
Ποια από τα παραπάνω είναι ενδεικτικό στοιχείο υπερσεξουαλικότητας για εσάς; *

μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή σας.
Powered by Typeform
Powered by Typeform