Εσύ, χρησιμοποιείς προφυλάξεις στη σεξουαλική σου ζωή;
Εκτιμούμε τον χρόνο που διαθέτετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την προστασία των δεδομένων που παρέχεται.
Έναρξη
 
Δημογραφικά στοιχεία

 
Ποιο είναι το φύλο σας; * 
Ποια είναι η ηλικία σας; *


 
Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; *


 
Σε ποια κατηγορία απασχόλησης ανήκετε; *


 
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *


 
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός σας είναι: *


 
Είστε σεξουαλικά ενεργός αυτή την περίοδο; * 
Πόσο συχνά έχετε σεξουαλικές επαφές το μήνα; *

 
Όχι δεν είμαι σεξουαλικά ενεργός αυτή την περίοδο, γιατί; *


 
Όταν έχετε σεξουαλικές επαφές, χρησιμοποιείτε κάποια μέθοδο αντισύλληψης; *


 
Αν δεν χρησιμοποιείτε, ποιος είναι ο λόγος; *


 
Χρησιμοποιείτε προφυλακτικό στις επαφές σας; *


 
Γιατί χρησιμοποιώ πάντα προφυλακτικό; *


 
Γιατί χρησιμοποιώ μερικές φορές ή ποτέ; *


 
Απαιτώ την χρήση προφυλακτικού από τον σύντροφό μου; *


 
Πότε είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσω προφυλακτικό; *


 
Από πού έχετε πάρει πληροφορίες για την αντισύλληψη και τα ΣΜΝ; *


Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή σας.
Powered by Typeform
Powered by Typeform