Εσύ, χρησιμοποιείς προφυλάξεις στη σεξουαλική σου ζωή;
Εκτιμούμε τον χρόνο που διαθέτετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την προστασία των δεδομένων που παρέχεται.
Έναρξη
 
Δημογραφικά στοιχεία

 
Ποιο είναι το φύλο σας; * 
Ποια είναι η ηλικία σας; *


 
Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; *


 
Σε ποια κατηγορία απασχόλησης ανήκετε; *


 
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *


 
Ποιος πήρε την απόφαση να χωρίσετε; *


 
Πήρα την απόφαση να ζητήσω διαζύγιο γιατί…; *


 
Πήρε την απόφαση να ζητήσει διαζύγιο γιατί…; *


 
Αποκτήσατε παιδιά σε αυτό τον γάμο; *


 
Μετά το διαζύγιο αισθάνομαι: *


 
Χώρισα πριν: *


 
Σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ: * 
Δεν σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ, επειδή: *


 
Έχω ξαναπαντρευτεί: *Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή σας.
Powered by Typeform
Powered by Typeform