Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Εκτιμούμε τον χρόνο που διαθέτετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την προστασία των δεδομένων που παρέχεται.
Έναρξη
 
Δημογραφικά στοιχεία

 
Ποιο είναι το φύλο σας; * 
Ποια είναι η ηλικία σας; *


 
Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; *


 
Σε ποια κατηγορία απασχόλησης ανήκετε; *


 
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *


 
Πιστεύετε ότι η σεξουαλική αγωγή θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία; * 
Η άγνοια σε θέματα γύρω από το σεξ έχει επιπτώσεις στη σεξουαλική λειτουργία και ζωή; * 
Η σεξουαλική αγωγή "προωθεί" το πρόωρο σεξουαλικό άνοιγμα; * 
Σε ποια ηλικία πιστεύετε πως θα πρέπει να ξεκινά η σεξουαλική αγωγή: *


 
Εσείς είστε ικανοποιημένος/η από τις γνώσεις σας γύρω από το σεξ; * 
Γνωρίζετε ο,τι αφορά η σεξουαλική αγωγή; *Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή σας.
Powered by Typeform
Powered by Typeform