Πώς νιώθω με το σύντροφό μου;
Εκτιμούμε τον χρόνο που διαθέτετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την προστασία των δεδομένων που παρέχεται.
Έναρξη
πατήστε ENTER
Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή σας.