Σκέφτομαι να χωρίσω
Εκτιμούμε τον χρόνο που διαθέτετε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την προστασία των δεδομένων που παρέχεται.
Έναρξη
 
Δημογραφικά στοιχεία

 
Ποιο είναι το φύλο σας; * 
Ποια είναι η ηλικία σας; *


 
Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; *


 
Σε ποια κατηγορία απασχόλησης ανήκετε; *


 
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; *


 
Μένεις μαζί με τον σύντροφό σου: * 
Πόσα χρόνια είσαι σε σχέση: *


 
Διευκρινίστε πόσα χρόνια *

 
Πόσο συχνά κάνεις σεξ με τον/την σύντροφό σου; *


 
Σκέφτομαι να χωρίσω γιατί: *


 
Του/της έχει μιλήσει για τους προβληματισμούς σου; * 
Αν όχι, τότε γιατί; *


 
Έχετε ζητήσει βοήθεια ειδικού; *


 
Έχεις αποκτήσει παιδιά σε αυτή τη σχέση; * 
Αν ναι, επηρεάζουν την απόφαση του χωρισμού; *


Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή σας.
Powered by Typeform
Powered by Typeform